HARMONICKÝ DOMOV

Sme s Vami, keď si vyberáte pozemok, tkáme osnovu stavby, podporujeme a chránime proces výstavby. Ide nám o vaše zdravie a bezpečie.   

Duchovné, duševné aj fyzické vlastnosti človeka ladíme s rovnakými kvalitami v prostredí, ktoré ho obklopuje. Pracujeme metódami Feng šuej, Geomantie, Wabu sabi a stavebnej biológie.

KEDY NÁS OSLOVIŤ?

HĽADÁTE POZEMOK A IDETE STAVAŤ DOM?

1.     Najprv definujeme východiská:  analyzujeme bytostnú podstatu členov rodiny metódami  čínskej astrológie, ich vzájomné vzťahy a potreby,   definujeme predpoklady a funkcie, ktoré by malo rodinné sídlo spĺňať.  

2.    Potom hľadáme vhodný pozemok: vyhodnotíme polohu, zameriame orientáciu, vyšetríme podložie. Následne vypracujeme geobiologický protokol, ktorý ukáže jeho kvality. Tak sa môžete zodpovedne rozhodnúť, či pozemok kúpite.  

3.    Následne vypracujeme geomantickú štúdiu sídla, ktorú posunieme architektovi. Slúži na vypracovanie štúdie, resp. vyhotovenie projektu na stavebné povolenie.  

4.    Po tom, čo nám architekt doručí projekt na stavebné povolenie, vypracujeme odporučenia pre harmonizáciu stavby a zariaďovanie priestoru. 

5.    Následne dohliadame na proces výstavby a realizujeme rituály. Sprevádzame vás až do dňa kolaudácie,  resp. sťahovania do nového príbytku. 

6.    Vypracujeme projekt záhrady podľa geomantických princípov, tak aby podporoval stavbu.             

HĽADÁTE DOM ALEBO BYT?

1.    Obhliadneme vybrané objekty, zameriame polohu, definujeme ich charakter a určíme priaznivé i rušivé súvislosti vo vzťahu k členom rodiny. Formou konzultácie vám ich predostrieme. 

2.    Keď sa rozhodne objekt kúpiť, odporučíme rozloženie izieb pre členov rodiny, vyšetríme miesto na spanie a odporučíme rozmiestnenie dôležitých nábytkových prvkov, formou konzultácie.

3.    Vypracujeme vám kompletný manuál pre zariaďovanie a energetickú údržbu priestoru.


IDETE DOM REKONŠTRUOVAŤ?

1.    Vyšetríme energetický stav každej z miestností.  Zameriame polohu objektu, definujeme charakter a zistíme jeho vzťah k členom rodiny. Určíme najvhodnejšie obdobie na rekonštrukciu.  

2.    Formou konzultácie vám odporučíme rozsah a spôsob rekonštrukcie (napr. umiestnenie nových dverných a okenných otvorov, tvar strechy...)  a odpovieme na vaše ďalšie otázky. 

3. V súlade s vaším želaním vypracujeme písomné odporučenia pre harmonizáciu stavby a zariaďovanie priestoru.   

CÍTITE SA DOMA NEPRÍJEMNE, PREŽILI STE NEPRÍJEMNÉ UDALOSTI? 

(Rozvod, vlámanie, dlhodobá choroba člena rodiny, náhla smrť)

1.    Zameriame polohu domu a vyšetríme energiu tela stavby. Formou konzultácie vám navrhneme riešenia. 

2.    Negatívne stopy po rozvode, vlámaní, chorobe alebo inej tragickej udalosti,  v priestore vyčistíme.

3.    Nainštalujeme harmonizátory rušivých energií. 


CENA ZA KONZULTÁCIE:

» Poradenstvo  v priestore klienta:  Cena: 100,- €/hod. (+20%DPH)
» Poradenstvo "on line": Cena: 60,- €/hod. (+20%DPH)

CENA ZA VÝKONY:

» Hĺbkové čistenie priestoru: Cena podľa rozsahu objektu, od 200,- €.
» Rozmiestnenie harmonizačných prostriedkov v tele stavby: Cena dohodou. 

PÍSOMNÉ VÝSTUPY: 

» Geomantická štúdia miesta: analýza pozemku, poloha, orientácia, geobiologický prieskum podložia (voda, zlomy, pulzné body). Je základom pre umiestnenie domu na pozemku a polohu spální. Cena: 1,- € /m2 (+20%DPH)
» Ideová štúdia budúcej stavby:  je základom pre vypracovanie projektu pre stavebné povolenie architektom: tvarová, materiálová a vizuálna koncepcia diela (tvary, rozmery, pomery, otvory, biologické materiály, umiestnenie), harmonogram činností. Cena:  10,- € /m2 (+20%DPH)

Cena za meter štvorcový sa kalkuluje za plochu každého z budúcich podlaží, vrátane obvodových múrov.  

ĎALŠIE SLUŽBY:

» Odporučenia pre zariaďovanie a harmonizáciu stavby. Cena: 10,- € /m2  (+20%DPH)
» Návrh na úpravu okolia a projekt záhrady podľa geomantických princípov. Cena: 1,- € /m2 . (+20%DPH)
» Písomné odporučenia na zariaďovanie a štylizáciu interiéru podľa princípov harmónie. Cena: 15,- € (+20%DPH)
» Manuál pre harmonizáciu a energetickú údržbu priestoru. Cena: 15,- € (+20%DPH)

Prehľad realizácií, fotografie a príbehy nájdete v GALÉRII