REVITALIZÁCIA FIRMY

Harmonicky usporiadaný organizmus  firmy a budovy podporuje sociálne cítenie, etické správanie a morálku zamestnancov. Je to tým, že takéto prostredie spája človeka s jeho podstatou, podporuje vitalitu, duševné prežívanie a pomáha zladiť mentálne procesy zamestnancov s ideovým zámerom vedenia. Vždy pracujeme s ľuďmi, ktorí sú najväčším potenciálom firmy a usporiadavame realitu tak, aby boli maximálne podporovaní. 

KEDY NÁS OSLOVIŤ?

» Hľadáte pre svoju prosperujúcu firmu väčšie priestory?   Nájdeme budovu, ktorá je zdravá a vyladíme ju tak, aby firma prosperovala.

» Firma prosperuje a radi by ste ju „posunuli“ ďalej?   Kreativita je našou prirodzenosťou, zjednotením duše a ducha firmy zdynamizujeme procesy malými zmenami v interiéri.  

» Radi by ste investovali do rozvoja zamestnancov?   Vieme podporiť ich tvorivosť spôsobom, ktorý zodpovedá náplni ich činnosti tak,  aby rozvoj ich schopností dvíhal potenciál firmy.

» Hospodárske výsledky sú mimoriadne, rast je príliš dynamický a intuitívne cítite, že treba niečo urobiť?   Áno, prílišná dynamika v krátkom čase môže z dlhodobého hľadiska spôsobiť oslabenie firmy. Vyšetríme jej organizmus, navrhneme opatrenia, ktoré ukotvia procesy a tým vyrovnajú jednostrannosť.  

» Podnikateľské prostredie sa mení, vaši ľudia sú rozptýlení v priestore, vidíte že koordinácia slabne a efektívnosť klesá?    Nastavíme koncept uvedenia firmy do rovnováhy, usporiadaním priestoru a ľudí v ňom.  

» Kvalita vzťahov vo firme je oslabená a hľadáte pomoc?   Vyšetríme pracovné priestory a definujeme stav a kvalitu vzťahov, navrhneme postupy harmonizácie priestoru a ladenia kolektívu, aby sme ich uviedli do rovnováhy.  

» Boli ste nútení prepúšťať a atmosféra vo firme je ťažká?   Vyčistíme priestor a ozdravíme ho, aby v ňom prúdila energia, ľudia  sa uvoľnili  a podávali výkon.

» Firma má problémy a radi by ste vylúčili priestor ako možnú príčinu problémov?   Preveríme vyčistíme a ošetríme miesto zrkadlenia problému.  

» Kúpili ste firmu s problémami, ktorá má potenciál a potrebujete ju spoľahlivo premeniť, aby ste neprišli o investície?   Zistíme, kde sa v priestore zrkadlí patológia a navrhneme opatrenia pre ozdravovacie procesy v priestore a vo vzťahoch. 


Cena konzultácie: 100,- €/hod. (bez DPH).

Cena harmonizácie a nastavenia priestoru: 15,-  €/m2 (bez DPH)

Zavolajte mi priamo na mobil: +421 911 199 888.

Dohodneme si termín a možnosti spolupráce.

Naši vybraní  klienti:  

Hotel Metropol Spišská Nová Ves,      2016, Dentinika 2020 

Prehľad realizácií, fotografie a príbehy nájdete v GALÉRII