SICK BUILDING SYNDROM

Oslabenými objektami v nazývame budovy, ktoré majú opakujúce sa problémy v konštrukcii stavby,  alebo z nich ľudia odchádzajú, pretože sa necítia dobre a nedarí sa im. Syndrómom "Sick building" trpí budova, ktorá už je chorá. 

KEDY NÁS OSLOVIŤ?

» Zistili ste že vaša budova príliš rýchlo starne ? (má narušenú konštrukciu, masívne opadáva omietka, murivo je vlhké, objavili sa plesne)

» Vo vašej  budove sa často opakujú poruchy elektrických systémov, klimatizácie, vykurovania, výťahov?  

» Tesne pred kolaudáciou stavby sa udiala vážna nehoda? (napr. požiar, vytopenie) 

» Z budovy odchádzajú nájomcovia, často sa striedajú a veľká časť  budovy je dlho neprenajatá?

» Budova je prenajatá, ale zamestnanci trpia opakovane chorobami, majú zníženú koncentráciu a sťažujú sa na bolesti hlavy? 

Vieme zistiť prečo sa tak deje. Budovu vyšetríme a navrhneme opatrenia na zmiernenie,  či odstránenie problémov.  Konkrétne miesta vydezinfikujeme, ošetríme a do budovy privedieme živú energiu.  

» Idete rekonštruovať historický objekt, ktorý dlho chátral? 

Takýto objekt je oslabený a necitlivým zásahom môžete skomplikovať rekonštrukciu, ktorá sa predĺži a bude stáť viac. Vieme ako komunikovať s Geniom loci a na základe spojenia s ním citlivo nahliadať a rešpektovať pôvodný zámer staviteľa. Naším cieľom je nielen obnova pôvodnej vizuálnej formy objektu, ale aj jeho energetickej funkcie a sily. Naše odporučenia, vychádzajúce z pôvodných staviteľských metód, sú potom základom pre prácu architekta na projekte pre stavebné povolenie.  

Klientov, ktorým sme pomohli v tejto oblasti, nezverejňujeme.


Prehľad realizácií, fotografie a príbehy nájdete v GALÉRII