KREATÍVNY DEVELOPING

To, ako sa odvíjajú udalosti spojené s aktuálnym projektom, súvisí so zámerom.  Je zmysluplné, keď je tento nesený a rozvíjaný viacerými osobami. Máme široký záber, bohatú históriu a vzťahy so špecialistami z rôznych odborov. Pri utváraní  projektu uplatňujeme holistický prístup, princíp kruhu a pracujeme vo vrstvách. Tím staviame postupne, pre každý projekt zvlášť. 

V ČOM SME PRE VÁS PRÍNOSOM?

» Dlho v sebe nosíte myšlienku a nedarí sa Vám začať?   Vieme vytvoriť koncept, zistiť pravdepodobnosť úspešnosti a vypracovať postupy a harmonogram kotvenia ideového zámeru v realite.

» Začali ste s realizáciou a cítite, že tomu stále niečo chýba?   Vieme nájsť nadhodnotu, kreatívne rozvinúť a pozdvihnúť projekt.  

» Viete čo chcete, aj ako to urobíte, ale cítite, že  do toho potrebujete dodať vyššiu kvalitu pre „človeka“ a neviete ako?   Vieme definovať roviny ideového  zámeru, premietnuť ich do obrazu ľudskej duševnosti  a vzájomne ich zladiť. Potom sa ľudia v projekte cítia bezpečne, pracujú spoľahlivo a projekt generuje novú energiu.

» Máte pozemok a chcete na ňom postaviť niečo zmysluplné?   Vieme definovať, aký projekt bude na danom mieste najlepší, kedy a ako ho treba realizovať.

Bude nás tešiť, keď si dohodneme termín, aby sme sa spoznali.

Volajte: +421 911 199 888. 


Prehľad realizácií, fotografie a príbehy nájdete v GALÉRII