GEOMANTICKÁ ZÁHRADA

Najdôležitejší je čistý úmysel a hĺbavé vnímanie. Pri návrhu záhrady vychádzame z existujúcich prírodných síl a prúdov miesta na povrchu, aj pod povrchom zeme. Rešpektujeme Genia loci a používame silu priaznivých pulzných bodov. Pri koncepcii vychádzame z princípov sakrálnej geometrie a pri dizajne záhrady uplatňujeme princíp fraktálov, aby sme zosilnili  želané účinky.    

KRAJINÁRSKE PROJEKTY

Vychádzame z Genia loci miesta, preto návrhu predchádza skúmanie širšieho okolia a lokalizácia prírodných bytostí. Používame priaznivé zemské povrchové a zemské prúdy, body energie a mriežky planéty, aby sme podporili schopnosti vnímania a blaho človeka, v súlade s funkciou miesta.

CENA PÍSOMNÉHO VÝSTUPU

Projekt záhrady podľa geomantických princípov: Cena: 2,-  € /m2 (+20%DPH)

Geomantická štúdia záhrady alebo krajinného celku: Cena: 1,-  € /m2 (+20%DPH)

Počas práce na projekte (4-8 týždňov) sú v cene zahrnuté konzultácie podľa potreby klienta.  

REALIZOVANÉ PROJEKTY

» Geomantická štúdia exteriéru pre  Apollo Business Center II, Bratislava, zadávateľ: HB Reavis. Spolupráca s Jančina architekti. Projekt ocenený CEZAAR 2009, v kategórii exteriér.

» Geomantická štúdia oddychového miesta Kačín, Lesopark Bratislava, 2009, zadávateľ: Mestské lesy Bratislava. Spolupráca s Ateliérom van Jarina.  

» Geomantická štúdia pre revitalizáciu Sadu Janka Kráľa v Bratislave, 2010, zadávateľ: Ing. Zoltán Balko,  Nitra

Prehľad realizácií, fotografie a príbehy nájdete v GALÉRII