Prírodná záhrada

Hlboké ticho a krása miesta Marianka pretrváva rovnako, ako nesmrteľná podstata bytia, ktorú je človeku dopriate zažívať práve tu. To je duchovný princíp miesta, z ktorého som vychádzala pri koncepte záhrady. Z hľadiska geomantického je hlavnou energiou miesta premena, ktorú ukazuje aj bridlicové podložie. Z hľadiska zachovania rovnováhy holónu údolia, bola dôležitá nielen vedomá výsadba stromov, ale aj rozmiestnenie kameňov. V dochovaných miestnych legendách sa opakovane vyskytuje symbol stromu, čo ukazuje na existenciu slovanského posvätného hája. Moja vďaka patrí investorovi, ktorý si vybral prírodný štýl záhrady, čo umožnilo spoluprácu s elementárnymi bytosťami v plnej miere.

Rozsah práce: Geomantická štúdia, práca s Geniom Loci, kamenná sttéla, prírodné solitérne kamene, práca so stromami    Spolupráca: Ateliér Krejčiříkovi, Valtice
Marianka 2009-2011