Vila v anglickom štýle

Videla som veľa interiérov, spolupracovala s najlepším architektami. Ale tento interiér je výnimočne dokonalý svojou štýlovou čistotou a vznešenosťou. 
Investor ma pozval do projektu na jeho začiatku. To je pre mňa vždy fascinujúce a pre projekt prospešné. Objekt som zamerala, vyšetrila a ošetrila. Geometria a matematické pomery zakomponované v stavbe boli pomôckou pre objavenie pôvodnej idey staviteľa. Zachovanie jej kontinuity v živote vily aj po prestavbe je základom čistého a silného srdcového centra. 

Rozsah práce: Harmonizácia stavby, energetický dozor v procese výstavby. 
Bratislava 2013