MPM Auto

Podnikateľský život tohoto klienta sprevádzam od začiatku. Harmonizovala som priestory jeho prvej prevádzky po osamostatnení sa z rodinnej firmy. Po dvoch rokoch ma zaviedol na obrovské pole s otázkou, či má kúpiť pozemok, vziať úver a postaviť veľkú prevádzku. Moja odpoveď bola áno.  A o dva roky som mala tú česť prestrihnúť pásku pri otvorení autoservisu so špičkovým technickým vybavením. 

Rozsha práce: Harmonizácia priestoru 
Bratislava 2013