Hotel Metropol

Dvojročná spolupráca  so skvelými ľuďmi, nielen na revitalizácii budovy, ale aj na zvýšení kultúry vedenia hotela a kvality služieb. Do procesu sme zapojili miestnu komunitu, vydali sme noviny, organizovali plesy a koncerty. Majitelia hotela založili tradíciu podpory miestneho detského domova. Prestavba izbieb a prevádzkových priestorov, prebiehala v etapách. Dobudovali sme detský kútik, srdce hotela posilnili rozmiestnením umeleckých diel. Kategóriu hotela sme zvýšili z troch na štyri hviezdičky.  

Rozsah práce: Revitalizácia budovy a harmonizácia priestoru, firemná kultúra.       
Design: Ivanka Lapar            Spolupráca: arch. Lukáš Sečka
Spišská Nová Ves 2015-2016