Geomantická štúdia Kačín 

Kačín je tradične obľúbeným miestom stretávania sa nielen turistov. Do projektu ma pozvala dynamická inžinierka Joana, ktorá bola srdcom a hnacím motorom projektu rekonštrukcie prístrešku, ktorý bol na spadnutie. "Peňazí máme málo, ale je to pre ľudí", hovorí Jonka "...dáme Vám aspoň na benzín". 

Po geomantickom vyšetrení miesta som navrhla koncepciu dvoch brán a určila pozície rozhodujúcich prvkov a vyjadrenie ducha miesta, dračej energie zeme.

Rozsah práce: Geomantická štúdia miesta, výber a osadenie  kameňov                       Spolupráca: Ateliér van Jarina
Lesopark, Bratislava 2009       Investor: Mestské lesy Bratislava