Rodinné sídlo na magickom mieste

Od začiatku bolo jasné, že to bude veľkolepé. Organický tvar splývajúci so svahom, zelená strecha, prírodný kameň a leštený travertín, obklady z cédrového dreva, interiér plný slnečného svitu.  
Počas mojej práce na projekte bola najdôležitejšia čistota zámeru a pokora, pretože pulzná aktivita silového miesta zosilňuje emócie, myšlienky a pocity, ktoré v sebe človek nosí. Komunikácia s elementárnymi bytosťami a duchom miesta pomáhala usporiadavať procesy a posúvala všetkých zúčastnených na ceste sebapoznania.     

Rozsah práce: Energetická príprava staveniska, harmonizácia stavby, biologický  dozor v procese výstavby.            Spolupráca: OK PLAN arch. Luděk Rýzner
Marianka, 2012