Školská záhrada

Zadaním bolo oživiť jazierko v záhrade Waldorskej školy a domodelovať jeho okolie. Sponzorsky som získala granitové balvany zo stavby pri Červenom moste, za čo developerovi srdečne ďakujeme. Umiestnením kameňov do poloblúka oproti jazierku sa kruh uzatvoril a energia ustálila. V strede kompozície sa ocitla urastená baza, ktorá je ochranným stromom a liečivé sú všetky jej časti. Podľa mytológie, miesto, kde rastie, vyberajú bohovia. Kamene sú usporiadané ako cesta, so začiatkom vľavo. Osádzali sme ich v skorých ranných hodinách a ešte v ten deň boli objavené deťmi, pre ktoré je lákadlom najmä stredový plochý kameň.

Miesto: Bratislava 2014