Rodinné sídlo s luxusným výhľadom

Sídlo dobrých ľudí s vycibreným vkusom. Tvar domu nasleduje Genia Loci miesta. Stĺpy na priečelí podčiarkujú zámer architekta. Centrom stavby je kruhové schodisko presvetlené zhora. Sieť krištáľov Swarowski koncentruje a kultivuje jeho stredový bod, z ktorého energia tečie do ramien domu. Citlivé spojenie ušľachtilých materiálov vytvorilo harmóniu pre dušu. Pocit ľahkosti je obohatený výhľadom do údolia. 

Rozsah práce: Harmonizácia stavby a interiéru
Spolupráca:  Prof. arch. Peter Pásztor                   Dizajn Interiéru: Ivanka Lapar
Košice 2012