Ekologický drevený dom  

Ekologický dom dynamického manažéra, milujúceho krásu a svoju rodinu. Zdravé materiály, moderná technológia, vkus a kvalita. Od výkopových prác po sťahovanie stavba pulzovala v rytmických intervaloch. 

Rozsah prác: Harmonizácia domu, stavebno-biologický dozor v procese výstavby.

Čierna voda 2020