POSLANIE

Posolstvo názvu ARCHEA – prapôvodná životná sila - napĺňame od roku 2009 tým, že dávame do súladu človeka, priestor a definovanú funkciu. Sme si vedomí toho, že všetko v našom svete sa vyvíja a navzájom sme prepojení nitkami súvislostí. 

Základom nášho prístupu je chápanie prirodzeného rytmu života konkrétneho miesta, čoho výsledkom je citlivé zaobchádzanie s prírodou a prostredím.

Rešpektujeme ducha miesta a spolupracujeme s duchom času. S klientmi pestujeme dlhodobé vzťahy, myslíme kreatívne a holisticky.

Vieme, že každý objekt, budova, materiál je nositeľom konkrétneho druhu energie, ktorá priamo ovplyvňuje človeka. Pôsobenie tejto hmoty môže byť priaznivé alebo rušivé, preto je dôležité tieto vplyvy rozpoznať, definovať a merať. Uplatňujeme princípy stavebnej biológie, geomantie, Feng šuej, Wabu Sabi a  biologickej architektúry. Sledujeme trendy v oblasti výskumu moderných stavebných materiálov, prírodné stavebné techniky a ekologické technológie, s ohľadom na zdravý životný štýl. 

Odkrývame tajomstvá starých majstrov a pestujeme stavebné umenie. Našou motiváciou je dobro pre človeka a zdravie planéty.

Vytvárame zdravé kancelárske a prevádzkové priestory s harmonickou atmosférou, aby ľudia mohli naplno žiť svoju individualitu, v bezpečnej atmosfére zdieľali skúsenosti a boli prínosom pre firmu, s presahom do nadhodnoty pre ľudské spoločenstvo.

Osobne sa utváraniu priestoru venujem od roku 1993 a teším sa, že sa stretneme, aby som s radosťou s Vami zdieľala bohaté skúsenosti.

Ing.  Eva Krčmáriková, zakladateľka ateliéru ARCHEA s.r.o. 


TÍM

EVA KRČMÁRIKOVÁ Ing.

Zakladateľka ateliéru a manager.

Zodpovedá za kreatívny developing projektov a harmonizáciu firiem a priestorov.

Publikácie:  KUCHYŇA, Jaga 1997. 
https://evakrcmarikova.sk/

SARA KRČMÁRIKOVÁ

V Ateliéri ARCHEA je zodpovedná za zameranie priestoru, pôdorysy objektov a dizajn interiéru.

DAŠA KRČMÁRIKOVÁ Mgr. art

V Ateliéri ARCHEA je zodpovedná za výber umeleckých diel do interiérov klientov a za dekoratívne úpravy stien.


REFERENCIE

Až na jar, tohto roka, som si naplno našu záhradu užila. Denne som si uvedomovala kde som, že je prekrásna a cítila som obrovskú vďačnosť. Ďakujem Evka, je to hlavne tvoja zásluha. Ďakujem.

Ivka, september 2020, Košice  


Rada cestujem a počas "núteného pobytu" doma  som sa opäť zamilovala do svojho domu. Mám pocit, že dovtedy som cítila zodpovednosť udržať ho čistý. Teraz, po "páde do prítomnosti", som v ňom skutočne prítomná. A uvedomila som si, že je stále nádherný, už 10 rokov. Ďakujem Evka

Ivka, marec 2020, Košice